Standardy a metodiky

Máme rádi pořádek

Pro vývoj software jsou vytvořeny a používány formalizované metodiky postavené na osvědčených a mezinárodně uznávaných standardech. Preferujeme metodiky OpenUP a RUP. Jako vyjadřovací prostředek pro analýzu a design jsme zvolili standardní jazyk UML. Tím je zajištěna kvalita dodávaného kódu i dokumentace, a výrazně je sníženo riziko neúspěšného projektu.

Preferujeme činnosti v následujících krocích

  • Formulace potřeb našeho zákazníka
  • Návrh konceptu řešení
  • Analýza
  • Aplikační design
  • Vývoj
  • Testy
  • Akceptační testy
  • Nasazení

Celý proces aplikačního vývoje lze popsat tzv. "V-modelem", který je naším základním metodickým prvkem.