top of page

RYCHLÉ ODPOVĚDI

NABÍZÍTE PODPORU SVÝCH APLIKACÍ?

všem našim aplikacím nabízíme L2 a L3 podporu. V případě našich aplikací provozovaných jako SaaS jsme schopni nabídnout také podporu L1. SLA mohou být na základě našich VOP nebo na základě vzájemně dohodnuté smlouvy.

Disponujeme nástroji na monitoring služeb a service desk pro zpracovávání a sledování požadavků.

POTŘEBUJEME SE OSOBNĚ SETKÁVAT A JE MOŽNÉ ZAHÁJIT PROJEKT I VZDÁLENĚ?

Rádi komunikujeme osobně. Máme také mnohaleté zkušenosti s kompletním vzdáleným řešením projektů. A to i přes oceán. Pro komunikaci v takovém případě využíváme platforem Google Meet, MS Teams či Slack. Společná dokumentace je ukládána v Confluence a komunikační jazyk je buď angličtina nebo čeština.

JAK PROBÍHÁ PROCES VÝVOJE ZAKÁZKOVÉHO SOFTWARE?

V případě agilnícho vývoje vítáme jak SCRUM tak KANBAN metodiku.

DEV-OPS máme zkušenosti s tzv. vodopádem.

Projekty řídíme pomocí JIRA a v CONFLUENCE tvoříme společné zadání.

Na denní bázi komunikujeme pomocí Slack, google Meet nebo MS Teams.

Všichni máme mnohaleté zkušenosti se vzdálenou prací a tzv. remote-programming je u nás již mnoho let standardem.

JAK FUNGUJE NASAZOVÁNÍ A JAKOU VOLÍTE ARCHITEKTURU?

Využíváme následující infrastrukturu: AWS, VPS (proxmox, vmware) nebo dedikované linux servery.
Celý náš kód leží v GitLabu.

Jsme schopni navrhnout a vybudovat vhodnou infrastrukturu, která bude vyhovovat potřebám aplikace. Automatizace hraje je v naší každodenní práci významnou roli. Snažíme se psát testovatelný kód pomocí TDD přístupu, abychom poskytli funkční a spolehlivý výstup. Monitorováním a automatizací můžeme snadno dosáhnout bezvýpadkového nasazování našich aplikací.

Architekturu volíme na základě konkrétních potřeb. Máme zkušenosti jak s Microservices tak monolitckou architekturou.

bottom of page